Bosnia and Herzegovina

5 representatives / représentants - - 5 substitutes / suppléants

 • ZZ...ZZ… Member (Representative)Bosnia and Herzegovina
 • ZZ...ZZ… Member (Representative)Bosnia and Herzegovina
 • ZZ...ZZ… Member (Representative)Bosnia and Herzegovina
 • ZZ...ZZ… Member (Representative)Bosnia and Herzegovina
 • ZZ...ZZ… Member (Representative)Bosnia and Herzegovina
 • ZZ...ZZ… Member (Substitute)Bosnia and Herzegovina
 • ZZ...ZZ… Member (Substitute)Bosnia and Herzegovina
 • ZZ...ZZ… Member (Substitute)Bosnia and Herzegovina
 • ZZ...ZZ… Member (Substitute)Bosnia and Herzegovina
 • ZZ...ZZ… Member (Substitute)Bosnia and Herzegovina

Secretariat - Secrétariat

(open)
 • VALJEVCIC Sevda
  • Strasbourg Sessions
  • -
  • Office/Bureau: 5.167/69
  • 3997/5089

Parlamentarna skupština BiH

(open)
  • Trg Bosne i Hercegovine 1
  • BA - 71000 Sarajevo
  • Tel: +387 33 284 450
  • Fax: +387 33 226 841