All texts and votes

Elena KOUNTOURA

Elena  KOUNTOURA

Deputy
House of Parliament
Palaia Anactora
GR - 10021
Athens
BE Greece