Search by name or by country (all Members since 1949):

Countries
Members Date of birth
AMBARTSUMOV, Evgeny 19/08/1929
1992
1994
AMBARTSUMYAN, Serguey 01/01/1922
1991
1992
AMONASHVILI, Shalva A. 08/03/1931
1989
1991
ANDREEVA, Irene 01/01/1933
1991
1992
BIKKENIN, Nail B. 20/09/1931
1989
1990
BOGOMOLOV, Oleg T. 20/08/1927
1989
1991
BOYKO, Alexey 01/01/1946
1991
1992
BUNICH, Pavel Y. 25/10/1929
1989
1991
CHERNOV, Vladimir 02/02/1950
1992
1994
CHERNYSHOV, Oleg V. 18/03/1939
1989
1990
ELISEEV, Alexei S. 13/07/1934
1989
1992
FALIN, Valentin 01/01/1926
1991
1992
FEDOTOVA, Valentina 01/01/1926
1991
1992
GOROKHOV, Vladislav A. 30/07/1943
1989
1992
GULIAEV, Yuri V. 18/09/1935
1989
1991
KISIN, Victor
1990
1991
KLIKUNENE, Vanda S. 31/12/1937
1989
1990
KOROMYSLOV, Georgy
1990
1991
KRAVCHENKO, Leonid
1990
1991
KULESHA, Vadim 08/06/1932
1992
1994
LAPSHIN, Mikhail 01/09/1934
1992
1996
LISITSKY, Victor 01/01/1945
1991
1992
LOBOV, Vladimir 01/01/1935
1991
1992
LOUBENCHENKO, Constantin 01/01/1945
1991
1992
MALTSEV, Eugene 01/01/1929
1991
1992
MANDRYGIN, Vladimir 25/09/1942
1992
1994
MEDVEDEV, Roy A. 14/11/1925
1989
1990
MIKHAILOV, Valery 25/05/1957
1992
1994
NECHAYEV, Konstantin 08/01/1926
1989
1990
NEYLAND, Nikolai V. 23/12/1930
1989
1992
NOVIKOV, Vladimir 23/02/1938
1992
1994
PEKARSKAYA, Teresa 18/02/1942
1992
1994
PETRAKOV, Nikolai Ya. 01/03/1937
1989
1990
RUMIANTSEV, Oleg 23/03/1942
1992
1994
RYBKIN, Ivan 05/01/1947
1992
1994
SEBENTSOV, Andrei
1990
1992
SEMUKHA, Vladimir
1990
1992
SHUSTOV, Stanislav 15/12/1946
1992
1994
SIMONOV, Mikhail 01/01/1929
1991
1992
TEMIROV, Umar 30/11/1932
1992
1994
TSAREV, Alexei 21/12/1953
1992
1994
TSYPLIAEV, Serguei
1990
1992
UMETSKAYA, Svetlana 08/10/1940
1992
1994
VENEDIKTOV, Dimitri 01/01/1929
1991
1992
VINOGRADOVA, Irina 05/06/1941
1992
1994
VLADISLAVLEV, Alexander P. 21/05/1936
1989
1991
YABLOKOV, Alexei V. 03/10/1933
1989
1992
YAKIMENKI, Nelli 31/05/1942
1992
1994
YAKOVLEV, Alexander M. 30/08/1927
1989
1991
YUSUPOV, Erkin Yu. 01/01/1929
1989
1990
ZASLAVSKAYA, Tatyana I. 09/09/1927
1989
1990
   
51 record(s) found