Search by name or by country (all Members since 1949):

Countries
Members Date of birth
ALEKSANDROV, Nikolay 11/01/1986
2017
2021
ANANIEV, Nastimir 17/07/1975
2023
ANASTASSOV, Stanislav 05/06/1983
2022
2023
ANASTASSOVA, Elka
2001
2003
ANGELININA, Elena 15/05/1986
2020
2021
ANGELOV, Kostadin 07/06/1977
2023
2023
ANISOVA, Erten 25/04/1990
2023
ARABADJIEV, Alexander 18/12/1949
2001
2007
ATANASOVA, Aneliya 19/05/1949
2005
2009
BOGDANOV, Krasimir 11/10/1974
2017
2021
BOKOV, Philip 03/06/1948
1992
1997
BOKOVA, Irina 12/07/1952
1990
1992
BORISOV, Borislav 12/09/1949
2015
2017
BOZHANKOV, Yavor 11/02/1990
2018
2022
CHUKOLOV, Desislav 22/12/1974
2005
2017
DAMYANOVA, Milena 02/08/1976
2013
2021
DANEV, Slav
1992
1992
DIMITROV, Kirtcho 08/11/1961
2009
2013
DIMITROV, Mitko 16/03/1962
2008
2009
DIMITROVA, Maya 09/09/1965
2023
DIMITRUSHEVA, Ekaterina 13/10/1990
2022
2023
DJEROV, Alexander 27/06/1929
1995
1998
DONCHEV, Andon 06/07/1967
2018
2020
DONCHEV, Tomislav 06/08/1973
2022
DRAGUIEV, Draguia 17/07/1952
1994
1995
FILIPOV, Kancho 10/03/1951
2015
2016
FUDULOVA, Siyana 15/11/1969
2013
2015
GARDEV, Dimitar 17/11/1968
2021
2022
GEORGIEV, Georg 20/10/1991
2023
GEORGIEV, Zahari 14/10/1953
2007
2009
GLAVCHEV, Dimitar 15/08/1963
2020
2021
GOTZEV, Vassil 21/07/1929
1992
1997
GROZDANOVA, Dzhema 15/05/1975
2009
2020
GUENOV, Ivan 22/01/1952
1990
1997
GUOUROVA, Velislava 11/03/1960
1992
1995
GUOUROVA, Velislava 11/03/1960
1992
1994
HADZHIGENOV, Nikolay 30/06/1971
2021
2022
HAMID, Hamid 05/01/1973
2013
2023
HRISTOV, Plamen 28/06/1977
2017
2021
HRISTOVA, Milena 05/04/1980
2012
2013
IBRYAMOV, Dzheyhan 28/01/1977
2016
2021
ILYAZ, Fatme 24/03/1974
2005
2009
IMAMOV, Aliosman 20/03/1953
2009
2010
IONTCHEV, Ilian 11/03/1976
2022
2023
IORDANOVA, Nadejda 06/03/1973
2023
IOTOVA, Iliana 24/10/1964
2005
2007
IVANOV, Hristo 21/06/1946
1994
1995
IVANOV, Hristo 13/09/1974
2022
2023
IVANOV, Ivan 13/08/1975
2023
IVANOV, Ivan Nikolaev 24/07/1945
1997
2009
IVANOV, Luchezar 13/08/1962
2005
2008
IVANOV, Stanislav 25/10/1973
2009
2013
IVANOVA, Iglica 25/04/1957
2008
2009
JABLIANOV, Valeri 24/10/1965
2013
2019
JIVKOVA, Evguenia 07/11/1965
2007
2009
KARABACHEV, Valentine
1992
1993
KARADAYI, Mustafa 08/05/1970
2014
2016
KARADJOVA, Deniza 16/07/1975
2013
2015
KARDZHALIEV, Tuncher 03/07/1969
2013
2014
KARIMANSKY, Lyubomir 19/11/1971
2022
2023
KIRILOV, Danail 25/06/1970
2013
2019
KIRILOV, Evgeni 26/01/1945
1995
2007
KIRTCHEVA, Elena 18/09/1949
1990
1992
KITOV, Borislav 23/02/1954
1997
2001
KLISAROVA, Aneliya 13/12/1961
2017
2020
KOLEVA, Yuliana 30/04/1958
2012
2012
KOVACHKA, Krasimira 30/03/1958
2016
2017
LORER, Daniel 28/05/1976
2023
2023
LOUTFI, Younal 20/03/1953
1992
2013
MATINCHEV, Eugueni
1992
1993
MESTAN, Lyutvi 24/12/1960
2001
2005
MIHAYLOVA, Iskra 29/09/1982
2022
2023
MIHAYLOVA, Nadejda 09/08/1962
1995
1997
MIKHAILOVA, Nadezhda 09/08/1962
2005
2009
MILOTINOVA, Milena 10/09/1968
2001
2005
MINCHEV, Krasimir 31/01/1953
2009
2012
MINKOV, Yacho 18/02/1963
1995
2001
MITEVA, Iva 25/10/1972
2022
2023
MITKOVA, Nina 11/03/1978
2017
2018
MLADENOV, Nikolay 05/05/1972
2001
2005
MOSER, Anastasia 30/06/1937
1995
1997
NAOUMOVA, Stefka 22/04/1949
1995
1997
NAYDENOV, Anguel 28/09/1958
1997
2001
NEDEVA, Liliya 14/06/1982
2023
2023
NENKOV, Aleksandar 07/11/1983
2009
2022
NIKOLOV, Deyan 01/01/1990
2023
2023
NINOVA, Korneliya 16/01/1969
2009
2012
PANDOV, Vasil 30/06/1977
2023
PANOV, Asparoukh
1992
1995
PANTEV, Andrey 26/03/1939
2005
2009
PAVLOV, Ivan 23/06/1961
2003
2005
PAVLOV, Youlii 21/07/1951
1997
2001
PENCHEV, Konstantin 21/03/1952
2001
2004
PETROV, Petar 22/12/1955
2009
2013
PIRINSKI, Gueorgui
1992
1995
PLUGTCHIEVA, Meglana
2000
2001
POPOV, Filip 16/01/1982
2022
2023
POPTODOROVA, Elena 31/08/1951
1995
2001
SACHEVA, Denitsa 02/11/1973
2023
SAKALLA, Vedat 02/06/1962
1994
1995
SAVOV, Stefan 08/01/1924
1990
1992
SEMERDJIEV, Ronslav 10/09/1953
1992
1994
SIMEONOV, Valeri 14/03/1955
2015
2017
SLAVOV, Atanas 03/12/1979
2021
2023
SOKOLOVA, Irena 24/01/1971
2012
2015
STANTCHEVA, Darinka 11/06/1953
2004
2009
STEFANOV, Dimitar 27/09/1946
2001
2005
STOILOV, Yanaki 08/09/1958
1992
2017
STOYANOVA, Maria 29/11/1948
1997
2005
STRESOV, Alexander 13/03/1935
1990
1991
TAFROV, Stefan 11/02/1958
2021
2022
TAHIR, Guner 24/07/1961
1997
2001
TODOROV, Zhivko 21/09/1981
2009
2012
TOPALOVA-YASHAR, Dzhenal 14/08/1992
2023
TOSHEV, Latchezar 10/10/1962
1992
2013
TRENCHEV, Antoni 15/03/1987
2015
2017
VALCHEV, Krasimir 09/06/1975
2021
2022
VASILEV, Radostin 01/01/1985
2021
2022
VASSILEVA, Ivelina 08/10/1969
2019
2021
VELIKOV, Borislav 29/10/1946
2001
2006
VITANOV, Petar 18/04/1982
2017
2018
YANTCHOULEV, Alexander 07/10/1938
1990
1992
YORDANOV, Georgi 12/10/1956
2019
2021
YORDANOV, Kiril 14/06/1956
1997
1999
ZAHARIEVA, Ekaterina 08/08/1975
2021
ZARKOV, Krum 21/11/1982
2020
2022
   
126 record(s) found